De stichting

Stichting Nabestaanden na Zelfdoding Eindhoven

De Stichting is opgericht in maart 2014, als opvolger van de Werkgroep Nabestaanden na Zelfdoding. De stichting organiseert nu ruim 30 jaar in Eindhoven gespreksgroepen voor nabestaanden na zelfdoding.

Doel
De stichting heeft tot doel laagdrempelige hulp te creëren voor nabestaanden na zelfdoding.
Zij biedt jaarlijks een gespreksgroep aan voor volwassenen en biedt korte, individuele ondersteuning voor jonge nabestaanden. Daarnaast wordt er vanuit de Stichting voorlichting en advies gegeven.
De Stichting is uitgegroeid tot een bescheiden steunpunt voor nabestaanden en andere betrokkenen.

Bestuur
Voorzitter: de heer H. van der Minne
Secretaris: de heer P. Wassenberg
Penningmeester: de heer J. de Vries

De bestuursleden ontvangen alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten.

Financiën
Financieel is de Stichting afhankelijk van fondswerving.
De Stichting wordt gefaciliteerd door Stichting Zelfhulpnetwerk Zuidoost-Brabant en mag gebruik maken van ruimte in het gebouw van Bomanshof, Pastoriestraat 147 te Eindhoven. Er is een goede samenwerking met de Eindhovense Welzijnsinstellingen. Regelmatig verzorgt het netwerk berichtgeving in de plaatselijke huis aan huisbladen.

Activiteiten
Ieder najaar start een volwassenengroep onder begeleiding van twee professionals. De deelnemers kunnen tijdens 10 bijeenkomsten van 2,5 uur ervaringen bespreekbaar maken en delen

Sinds 2013 worden jonge nabestaanden ook individueel ondersteund.
De poot deskundigheidsbevordering wordt opgezet

Postadres:
Stichting Nabestaanden na Zelfdoding Eindhoven
Menelaoslaan 12
5631 LN EINDHOVEN

E-mailadres: nabestaanden.eindhoven@gmail.com

Bank: NL 60 RABO 0187621128
KvK 60417838

Fiscaalnummer: 853902070 (Tevens ANBI nummer)

De stichting een ANBI status. Daarmee zijn giften en periodieke schenkingen aftrekbaar voor de belastingen.