Voor wie?

De groep is bedoeld voor volwassenen die een naaste hebben verloren door zelfdoding en behoefte hebben om ervaringen te delen in een groep. 

Hoe verder leven na zelfdoding?
Wanneer je iemand door zelfdoding hebt verloren komt er veel op je af. 

Vragen als
– Waarom toch?
– Hoe heeft dit zo kunnen gebeuren en wat had ik kunnen doen om dit tegen te houden of had iemand het kunnen voorkomen?
– Wat is nu nog de zin van mijn leven?
– Hoe krijg ik alles op een rijtje en hoe ga ik door met mijn eigen leven? 
– Ik voel me in de steek gelaten, ik durf er niet over te praten en toch wil ik anderen er niet mee belasten

Ervaringen delen in een groep
Wanneer u over deze verwarrende gedachten en gevoelens met anderen wilt praten, dan kan dat in de begeleidingsgroep voor nabestaanden. Het uitwisselen en delen van ervaringen gebeurt onder deskundige begeleiding en is gericht op het leren leven met verlies en het vinden jouw weg. 

Kennismakingsgesprek
Voorafgaand aan deelname is er een kennismaking/intakegesprek met de begeleider(s) van de groep. Dit is om samen te kijken of de groep nu passend is dan wel of er iets anders nodig is. Het delen en horen van elkaars verhalen kan soms belastend in plaats van helpend zijn. Daarom kan het gesprek ook adviserend van aard zijn.

Voor vragen rondom kinderen dan wel jongeren klik hier.