Begeleidingsgroep

De groep start eenmaal per jaar en komt 10 keer samen op vrijdagochtend in Eindhoven. De begeleiding van de groep is in handen van professionals.

De begeleidingsgroep voor nabestaanden na zelfdoding start éénmaal per jaar (meestal in het najaar). De groep komt tien keer bij elkaar op vrijdagochtend van 10:00 uur tot 12:30 uur in het pand van Bomanshof, gefaciliteerd door Stichting Zelfhulpnetwerk Zuidoost-Brabant, Pastoriestraat 147 te Eindhoven.

De groep wordt begeleid door professionele begeleiders:
Anka Steinfort, psychosociaal rouw en traumatherapeute
Marleen Sterken, rouw en verliesbegeleider
Beiden hebben ruime ervaring in het begeleiden van mensen die een groot verlies te verwerken kregen.

Eigen bijdrage
Er wordt van de deelnemers een eigen bijdrage gevraagd van € 150,00. Mocht dit bedrag voor u bezwaarlijk zijn, dan kan een regeling worden getroffen.