Jaarverslag

Stichting Nabestaanden na Zelfdoding Eindhoven
Algemene informatie

De stichting
De stichting Nabestaanden na Zelfdoding Eindhoven, is opgericht in maart 2014, als opvolger van de Werkgroep Nabestaanden na Zelfdoding. Die werkgroep organiseerde daarvoor ruim 30 jaar in Eindhoven gespreksgroepen voor nabestaanden, met steun van de Raad van Kerken.

Doel
De stichting heeft tot doel het begeleiden van getroffenen na zelfdoding. Zij biedt jaarlijks een gespreksgroep aan voor volwassenen met tien bijeenkomsten en daarnaast individuele en groepsgewijze ondersteuning voor jonge nabestaanden. Deze activiteiten worden begeleid door twee therapeuten, onder andere gespecialiseerd in rouwtherapie en zingeving. Daarnaast wordt er vanuit de stichting voorlichting en scholing gegeven. De stichting hoopt voor de regio Zuid-Oost-Brabant, een kennis- en expertisecentrum te realiseren niet alleen ten dienste van nabestaanden maar ook van hulpverleners, onderwijs en de samenleving als geheel. Onderzoek behoort daarbij tot de mogelijkheden.

Bestuur
Het bestuur van de stichting bestaat uit:
Voorzitter: de heer H.W. van der Minne, huisarts,
Secretaris: mevrouw F. de Laat
Penningmeester: mevrouw M. van de Donk
Adviserend lid: de heer P. Wassenberg, huisarts
Het bestuur wordt bijgestaan door een Raad van Toezicht. Bestuur en Raad van Toezicht werken onbezoldigd.

Financiën
Financieel is de stichting afhankelijk van fondswerving. Per jaar heeft de stichting ca. € 10.000 nodig. De kosten voor de gesprekgroep voor volwassenen bedragen € 7.000; de kosten voor activiteiten voor jongeren € 1.500. Voor opleiding en voorlichting worden €1.200 begroot.
De stichting vraagt aan de deelnemers een bescheiden eigen bijdrage, om de drempel laag te houden. Wanneer dat voor een deelnemer te veel is, ondersteunt de Protestantse-kerken -Nederland uit Eindhoven hen.
Fiscaal en financieel advies wordt gegeven door accountantsbureau De Wert te Eindhoven. Desgewenst wordt een overzicht van de financiën toegestuurd.
De stichting kan gebruik maken van ruimte in het gebouw van Stichting Bomanshof (van het Zelfhulpnetwerk Eindhoven), dat door de gemeente Eindhoven voor lotgenotengroepen wordt gefaciliteerd. Er is een goede samenwerking met hulpverlenende instanties in Eindhoven, zoals WIJ Eindhoven, GGzE en huisartsenorganisaties.

Contact
Secretariaat
F. de Laat secretaris
e-mail: nabestaanden-eindhoven@gmail.com
Bank: NL 60 RABO 0187621128 KvK 60417838